Hau Wakanyeja makah, Hau Koda,

Ihanblpi Waste (wastei) !
" Nemehotatse "
Pilamaya aloh,

1e Wicasa (Wichasha)

Vertaling van bovenstaande :

Hallo kinderen van de aarde / Hallo vriend(in),

Droom van het goede !
" Ik hou van je "

Ik dank/groet je hartelijk,

                                      1e vrouw (First Lady)Er zijn vele indianen/stam-talen.
Deze stammen konden elkaar niet verstaan, dit deden ze dan vaak wel via gebarentaal.
Een gebarentaal die overeenkomsten heeft met de gebarentaal voor doven en slechthorenden.

" Nemehotatse " betekent in de Cheyenne (stam)taal ...
" Ik hou van je "

Hieronder " Ik hou van je " in enkele andere stamtalen:
In Apache : Sheth she~n zho~n
In Chickasaw : Chiholloli
In Hopi : Nu' umi unangw'ta
In Mohawk : Konoronhkwa
In Navaho : Ayor anosh'ni
In Sioux : Techihhila
In Zuni : Tom ho' ichema


Hieronder
... Uitleg en legendes over de ...

Dromenvanger


Wat is een dromenvanger?

Oorspronkelijk werden de dromenvangers door de Canadese en Noord-Amerikaanse Sioux en Ojibwa gebruikt.
Ze worden boven de slaapplaats gehangen om de kwade dromen en gedachten uit te filteren, die dan de volgende ochtend moeten verdwijnen.
Maar de goede dromen vinden hun weg door het net en glijden langs de pendel naar beneden.

De geschiedenis zegt dat de dromenvanger werd ontdekt door een Sioux-vrouw van wie het kind kwade dromen had.
Omdat ze geen andere uitweg meer wist, ging ze naar de oude spinnenvrouw om haar om raad te vragen.
Ze kreeg de aanwijzing dat ze van wilgentakken de eeuwige circel moest maken en van katoenen draden het net des levens.

Sindsdien zorgt de dromenvanger ervoor dat mensen plezier beleven aan dromen en aan het leven.


De legende van de "Dreamcatcher"


Vele jaren geleden, vond grootmoeder een spin in haar huis.
De spin was bezig boven haar bed een web te maken,
ze besteedde er dagen aan,om te zien hoe de spin dat deed. Ze zag de schoonheid en de voorzichtigheid van de spin om het web te maken.
Op een dag toen het web bijna af was kwam haar kleinkind bij haar op bezoek.
Hij zag de spin en hij wilde hem meteen doden.
Grootmoeder kon dat nog net voorkomen, en ze zei tegen haar kleinzoon dat de spin daar al dagen zat en dat het haar niets uit maakte, ze had er van genoten om er naar te kijken zei ze.
De spin bedankte grootmoeder voor het redden van haar leven.
Ze vertelde haar, dat ze inruil voor haar vriendelijkheid, haar een kado zou geven.
Het kado ... een spinnenweb boven haar hoofd ... dat spinnenweb zou er voor zorgen dat ze alleen goede dromen had,
en de slechte dromen werden gevangen in het web en zouden verbranden als de zon op kwam.
De goede dromen zouden direct door het web gaan naar de slaper.


~~~~~~~~~~

De Native Americans geloven dat de dromen van de hemel komen.
Dreamcatchers werden vaak boven de kinderen hun craddlebord (een soortmaxicosie voor op de rug of aan het paard) gehangen om hen te beschermen tegen boze dromen.

~~~~~~~~~~


Vandaag de dag, dragen vele powwow dancers de dreamcatchers mee de ring in, om zo de negatieve gevoelens weg te houden terwijl ze dansen.

~~~~~~~~~~

Een andere legende van de dreamcatcher

Heel lang geleden had een oud indiaans opperhoofd van de Lakota-stam een visie.
In zijn droom verscheen Iktomi, de grote heilige, in de vorm van een spin.
Terwijl Iktomi een web spon vertelde hij het opperhoofd over de levenscirkel.

"In elke levensfase spelen veel krachten een rol, sommige zetten aan tot het goede, andere tot het kwade.
Als je naar de goede krachten luistert, wordt je in de goede richting gestuurd.
Maar als je naar de kwade krachten luistert, wordt je de verkeerde richting ingestuurd en kun je gekwetst worden.
De krachten kunnen je dus helpen, maar kunnen ook in strijd zijn met de natuurlijke harmonie."


Toen Iktomi uitgesproken was gaf hij het opperhoofd het web en zei:

"Het web is een perfecte cirkel met een gat in het midden.
Gebruik het om je mensen te helpen bij het bereiken van hun doelen, door een goed gebruik te maken van hun ideeën, dromen en visies.
Als je gelooft in de Grote Geest, zal het web de goede krachten vangen en de kwade zullen door het gat verdwijnen."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~